Disclaimer en Aansprakelijkheid

Rijkdom is veel,

Tevredenheid is meer,

Gezondheid is alles.

Disclaimer en Aansprakelijkheid


Aangepast 20-4-2023

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van MT Natuurproducten. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MT Natuurproducten.

De informatie op de site wordt geregeld aangepast. MT Natuurproducten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@mariatreben.nl

 

Aansprakelijkheid

Deze website wordt met de grootste zorg samengesteld en bijgehouden, maar bevat alleen algemene informatie. Alles wordt in het werk gesteld om goede informatie te geven volgens de laatste inzichten. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat alle informatie actueel en volledig is. MT Natuurproducten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website en van de boeken geschreven door Maria Treben, of voor het ontbreken van specifieke informatie, zo ook voor informatie via telefoon of e-mail.

Het gebruik van alle genoemde Natuurproducten van “MT Natuurproducten” gebeurt volledig onder eigen verantwoordelijkheid. Degenen die de informatie willen toepassen, worden geadviseerd om eerst naar een arts of professionele hulpverlener te gaan voor het stellen van een diagnose. Wanneer er reguliere medicijnen gebruikt worden, is het noodzakelijk om te laten kijken naar mogelijke ongewenste interacties die kunnen optreden. Ga zeker naar een arts bij het uitblijven van resultaten of bij ernstige of toenemende klachten.

“MT Natuurproducten” Natuurproducten kunnen een krachtig ondersteunend effect hebben bij lichamelijke en psychische klachten. Kruiden en goede voeding kunnen genezingsprocessen ondersteunen, lichamelijke kwaaltjes verlichten en lichaamsprocessen verbeteren. Preventief gebruikt, bevorderen ze de algehele gezondheid, werken ze vitaliserend en versterken het immuunsysteem. Belangrijk: het gebruik van de  producten van MT Natuurproducten vervangt geen doktersbezoek.

 

MT Natuurproducten aanvaardt geen aansprakelijk voor de productie en het verpakken van de natuurproducten wat geheel in Oostenrijk gedaan wordt.

 

MT Natuurproducten is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen en e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leverancier en/of fabrikant van “MT Natuurproducten” alsmede van de hulppersonen, ziekte van eigenaren en/of medewerkers, gebreken in hulp- of  transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

MT Natuurproducten behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is MT Natuurproducten gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

MT Natuurproducten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik of aanwenden van de producten.

Openingstijden

Ma-vr: 10:00 - 16:00

KvK: 57635358                     

BTW: NL001821575B62

@ MT Natuurproducten NL

Copyright © All Rights Reserved.

Laatst bijgewerkt op 20-4-2023